Nyheter

Teknikkalendern — Lucka 1 — Vinn fina priser!

Nämen nämen nämen, en alldeles ny typ av julkalender!

Förs­ta decem­ber är här och med det drar vi på Teknikveck­an igång en allde­les egen jul­ka­len­der. Vi kallar den Teknikkalen­dern och i den kan du var­je dag vin­na fin fina pris­er.

Själ­va utlot­tnin­gen sker på julafton den 24 decem­ber klock­an 17.00 så se till att inte vara ute och köpa kväll­stid­nin­gen just då.

Det fina ljuset som är med i videon kom­mer från Lumi­nara och kom­mer även de att lot­tas ut.

För att vara med i utlot­tnin­gen behöver du göra föl­jande.

Tävlingsregler

  • Du deltar genom att prenu­mer­era på vår YouTube-kanal och läm­na dina uppgifter i for­muläret.
  • Endast ett bidrag per per­son och luc­ka.
  • Pris­er­na lot­tas ut genom slumpen.
  • Vin­nar­na pre­sen­teras med start klock­an 17.00 den 24 decem­ber 2019.
  • Vinnare har 7 dagar på sig att svara med postadress annars lot­tas vin­sten åter igen.
  • Alla per­son­uppgifter raderas senast den 30 jan­u­ari 2020. Kon­tak­ta [email protected] för önskad anonymis­er­ing innan dess.
  • Läs mer om lot­terier utan insats hos Spelin­spek­tio­nen.

Kommentarer