Podcast

Tekniknyheterna om skolplattform, HomePod, POTUS, Super Mario bros 3 och Microsofts datacenter

En sammanfattning

Välkom­men till Teknikny­heter­na — ett nytt kon­cept bakom oss på Teknikveck­an!

Var­je ons­dag och fredag går vi igenom veck­ans aktuel­la teknikny­heter samt en kort och stund­tals hård analys.

Lyssna reklam­fritt via Teknikveck­an+!

Kommentarer