Podcast

Teknikveckan Podcast: Hur du lyckas stalka med AirTag

Blir det lättare eller svårare att kreepa på män­niskor, kom­mer det fort­farande gå att stjäla? Det är frå­gor vi ställer oss i tors­da­gens avs­nitt av Teknikveck­an Podcast.

Hur ska vi kun­na stjäla nu när det ska sit­ta AirTags på allt? Går det stal­ka folk med den? Dessu­tom går det fak­tiskt få en max­ad ny iMac med 16GB RAM och 2TB lagring, SVT bör­jar med lin­jära kanaler igen och Sam­sung tv-använ­dare får plus­ma­te­r­i­al som kanske är ett minus.

DAGENS ÄMNEN I TEXT

SÅ LYSSNAR DU

Vi vill sän­da ett stort TACK till alla våra Patre­ons! Tack för att ni möjlig­gör vårt arbete!
Med Teknikveck­an+ får du en reklam­fri upplevelse samt ta del av de län­gre hel­gavs­nit­ten som gäs­tas av per­son­er vi ser upp till i teknikvärlden och under­vis­ar oss i deras speci­fi­ka område.

Teknikveck­an hit­tar du på AcastSpo­ti­fyApple Pod­cast­erGoogle Pod­cast med flera ställen.

FÖLJ OSS

Du kan ock­så föl­ja oss på sociala plattformar:

Stort tack!

Med vän­li­ga hälsningar
Peter, Thor och såk­lart, ljudtekniker Den­nis Klarin.

Kommentarer