Nyheter

Telia förlorar i rätten — måste upphöra med fri surf för vissa tjänster när surfen är slut

Viva la nätneutralitet!

För­valt­ningsrät­ten med­de­lar idag i ett pressmed­de­lande att Telia måste upphöra med fri surf för vis­sa utval­da tjän­ster när ens surf­pott är slut. I våras lanser­ade Telia fri surf till sina kun­der på ett par utval­da sociala tjän­ster så som Insta­gram, Face­book, Spo­ti­fy, Snapchat och Twit­ter. Det bety­der att använde man någon av dom utval­da tjän­ster­na så drogs det inte på ens surf­pott. Även om man hade slut på surf så kunde man fort­sät­ta använ­da just dessa tjän­ster men det sist­näm­n­da är det nu slut med.

Det­ta fick bolaget hård kri­tik för då mån­ga anser att det bry­ter mot nät­neu­traliteten och att det inte var okej att ge vis­sa bolag gräddfil. Post och telestyrelsen höll med i kri­tiken och sa nej till det­ta och Telia valde då att ta ären­det vidare till rät­ten. Nu har domen kom­mit och Telia får inte län­gre erb­ju­da fri surf på vis­sa tjän­ster när deras kun­der har slut på sin surf­pott.

I pressmed­de­landet skriv­er man:

“För­valt­ningsrät­ten bedömer att den tekniska åtgärd som Telia vid­tar när en kund har för­brukat sin avta­lade datavolym utgör en otil­låten trafik­styrn­ingsåt­gärd enligt TSM-förord­nin­gen. Trafik­styrn­ingsåt­gär­den sker när kun­den endast ges till­gång till vis­sa app­lika­tion­er och tjän­ster på inter­net, men hin­dras från att få till­gång till övri­ga delar av inter­net.”

Och råd­man­nen Mar­cus Edel­gård säger:

“Lever­an­tör­er av inter­ne­tanslut­ningstjän­ster ska som huvu­dregel behand­la all trafik på inter­net likvärdigt. Vi har i likhet med PTS fun­nit att Telia block­er­ar viss inter­net­trafik och därmed vid­tar en trafik­styrn­ingsåt­gärd som är ofören­lig med EU-regelver­ket.”

Hela pressmed­de­landet går att läsa här.

Har ni dålig koll på vad nät­neu­tralitet fak­tiskt innebär så rek­om­mender­ar vi att ta en titt på när John Oliv­er förk­larar det hela:

https://www.youtube.com/watch?v=fpbOEoRrHyU&feature=youtu.be

 

Kommentarer