Film & TV

The Great Hack går nu att streama på Netflix

Timingen kan ju inte vara bättre

Idag släpptes doku­men­tären The Great Hack på Net­flix där film­makar­na föl­jer bolaget Cam­bridge Ana­lyt­i­ca från att de var på top­pen tills att de föll som en sten. Net­flix lyck­ades bra med timin­gen att släp­pa doku­men­tären sam­ma dag som Face­book åkte på reko­rd­böter för Cam­bridge Ana­lyt­i­ca-skan­dalen på hela 5 mil­jarder dol­lar.

Vi har själv inte hun­nit tit­ta på den ännu men mot­ta­gan­det har hit­tills var­it ljum­met då doku­men­tären ska ha läm­nat mån­ga frågeteck­en obesva­rade.

 

Kommentarer