Recensioner

Till alla singel kaffekokare där ute

En plugg för bara dig

Sat­e­chi Home­k­it Smart Out­let

Före­taget som gav oss en smart plugg med två uttag har även en smart plugg med bara ett uttag. Nog för att det får ans­es vara en av de van­li­gaste delen i hemau­toma­tis­erin­gen till­sam­mans med att styra lam­por­na så kan vi undra var­för vi bara skulle vil­ja ha en utgång på en plugg. Men visst finns det ställen där vi bara vill ha en plugg, och då vill vi ju kun­na styra den med Apples Home­K­it.

Satechi Homekit Smart Outlet

Pluggen är Home­K­it-kom­pat­i­bel rakt ur lådan och behöver ingen egen hub eller gate­way för att kop­plas upp. Allt vi behöver göra är anti­n­gen lad­da ner Sat­e­chis Home app och läg­ga till den där eller läg­ga till den direkt i Apples Hem app. Oavsett så dyk­er den upp i vårt Home­K­it sys­tem. Med Sat­e­chis Home app så kom­mer vi åt lite mer infor­ma­tion än vad vi får i Apples egna Hem app. Vi kan bland annat se hur myck­et ström som för­brukas av enheten vi kop­plar in i den smar­ta pluggen.

Satechi Homekit Smart Outlet

Till skill­nad från pluggen med två uttag som kla­rade 1800W så ska den här klara 2500W (enligt amerikan­s­ka Sat­e­chis hem­si­da). Det räck­er och blir över när vi har en kaf­fekokare vi vill kop­pla in.

Som så mån­ga andra Wi-Fi upp­kop­plade enheter kop­plas den smar­ta pluggen upp på 2,4 Ghz och inte 5 Ghz vilket är vik­tigt att kom­ma ihåg då en del routrar inte låter en söka mel­lan de två näten. Pluggen är i övrigt mest Plug n’ Play, kop­pla in den, håll in den manuel­la knap­pen på sidan av den och sen är det bara att söka efter pluggen i Home­K­it och den dyk­er då upp där.

Sammanfattning:

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 2/5
 • Total­be­tyg 3,5/5

Plus

 • Enkelt över­va­ka elkon­sum­tion
 • Stil­ren
 • Enkel instal­la­tion
 • Klarar av 2500W

Minus

 • Priset
 • Så pass stor att det inte får plats två Sat­e­chi Home­k­it Smart Out­let i ett dubbe­lut­tag. Men är man intresser­ad av det är nog Sat­e­chi Home­K­it Dual Smart Out­let ett bät­tre alter­na­tiv.

Detaljer

 • Namn: Sat­e­chi Home­k­it Smart Out­let
 • Funger­ar med Apple Home­K­it.
  Sat­e­chi Home app kräver en iPhone, iPad eller iPod Touch med iOS 10.3 eller senare.
 • 6.06 x 5.23 x 5.23 cm , 104.9 g
 • Färg­: Vit
 • Pris: 399 kr.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer