Smarta Hem

Uppdaterad Eve app har stöd för M1

Hantera ditt HomeKit-hem via din nya Apple Silicon Mac

Tys­ka före­taget Eve lig­ger abso­lut inte på lat­si­dan när det gäller att upp­dat­era sina pro­duk­ter och sin omty­ck­ta app. Nys­läpp­ta upp­da­terin­gen till Eve 5 ger dessu­tom stöd för att köra appen direkt på din nya Mac med M1-chippet.

Eve har pre­cis upp­dat­er­at sin app för att styra och kon­trollera Home­K­it och den sto­ra nyheten här är att du nu kan lad­da ner och köra appen direkt på din Mac …så länge den har det nya M1-chippet.

Nu pre­sen­teras en opti­mer­ad ver­sion av appen som gör att du som hellre vill fixa och trixa med Home­K­it kan göra det på en större skärm med bät­tre över­sikt. Dessu­tom har den opti­mer­ats för iOS14 samt de senaste mod­eller­na av iPhone.

Har du kom­bon Home­K­it och en M1-Mac? Berät­ta hur du tyck­er det fungerar!

Käl­la: 9To5Mac

Kommentarer