Recensioner

Vad skall vi ha en Thunderbolt-docka till?

Bandbredd så klart!

Var­för ha en stor stor, klumpig och ström­försedd doc­ka för över 3000–4000 kro­nor när du kan ha en liten smidig mobil vari­ant för under 1000 kro­nor? Svaret på den frå­gan het­er band­bredd!

USB klarar idag upp till 20 Gbit/s USB‑C men lan­dar näs­tan alltid på runt 10 Gbit/s ner till 5 Gbit/s beroende på vad datorn och övri­ga hård­vara stöd­jer. Den­na band­bredd räck­er gott och väl till att både ha SSD-diskar, skär­mar samt ett och annat USB-minne sam­tidigt. Till exem­pel via Sat­e­chis USB-C-hubb som vi skrev om häromda­gen.

SSD

SSD över 10 Gbit/s USB‑C ger bra hastighet men inte för de abso­lut mest krä­vande.

Men det räck­er inte till att job­ba mot externt video­ma­te­r­i­al som är rik­tigt högup­plöst, och då pratar vi långt mer än de 4K-fil­er som gemene YouTube-kreatör­er fil­mar. Värre är dock det fak­tum att USB inte räck­er till att skic­ka ut bilden i 4K och 60Hz, ännu min­dre om du har flera skär­mar.

Då krävs en Thun­der­bolt 3‑variant. Med den har vi en kabel in i datorn och sedan ansluter vi vad vi behöver ha in i dock­an, i fal­l­et med ALOGIC Thun­der­Bolt 3‑docka får vi sedan 5 USB-A-por­tar (USB 3.0 dvs 5 Gbit/s), Eth­er­net-utgång, SD-kortläsare, en Thun­der­bolt-utgång, en HDMI-utgång, en ljudut­gång samt ström och Thun­der­bolt in.

Alogic Thunderbolt

Så myck­et kraft men vi förstår inte rik­tigt pri­or­i­teringar­na. Thun­der­bolt-utgån­gen kan vis­serli­gen hantera skär­mar som går över just Thun­der­bolt, men ock­så USB‑C och Dis­play­Port (med adapter). Men hade det inte var­it trevligt med en extra HDMI-utgång, eller kanske Dis­play­Port?

Dels slup­pit adap­trar och dels ser vi gär­na att vi får använ­da den enda Thun­der­bolt-utgån­gen till lagrings­me­dia. Oavsett om det är en skär­mut­gång eller en extra Thun­der­bolt-utgång så sak­nar det här mon­stret minst en utgång till. Vi hade gär­na offrat ett par USB-A-kon­tak­ter tillför­mån för en eller två USB-C-utgån­gar ock­så. Vi försök­er ju så hårt att ström­lin­je­for­ma vårt kabel­be­hov.

Rent visuellt är det här en enhet som vi göm­mer under skrivbor­det eller bakom datorn.

Sammanfattning och betyg

En pro­dukt som lös­er ett prob­lem som långt i från mån­ga har. Men har du behovet finns det enheter som anti­n­gen är bil­li­gare eller bät­tre.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 8/10.
 • Funk­tion 7/10.
 • Design: 6/10.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 7/10.
 • Instal­la­tion 10/10.

Total­be­tyg 7/10

Plus

 • Den gör det den skall inom speci­fika­tion­sra­mar­na
 • Lös­er ett väldigt speci­fikt prob­lem för dig som har behovet

Minus

 • En bild­skärm­sut­gång för lite
 • Det är generellt väldigt dyrt med Thun­der­bolt

Detaljer

 • Anslut­ning: 1x Eth­er­net, 5xUSB‑A, 1xHDMI, SD-kortläsare, 1xThunderbolt ut, 1xLjud.
 • Färg­er: Svart
 • Pris: 3800
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer