Android

OnePlus 8 den svenska recensionen

Minskade kompromisser och priset vi får betala
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

One­Plus har haft som mål att lev­er­era flag­gskepp­stele­fon­er bil­li­gare än någon annan men först nu kan vi verk­li­gen pra­ta om ett flag­gskepp. Men glömde man inte bort något på vägen?

One­Plus 8 Pro är det vi så länge gått och vän­tat på, en One­Plus-tele­fon­er i all sin glans men utan de kom­pro­miss­er man tidi­gare har var­it tvun­gen att hänge sig till.

Priset vi nu får betala

Dessa har var­it avsak­nad av IP-klass­ning, det vill säga sky­dd mot väta och damm, induk­tion­sladdning och så slut­li­gen det störs­ta prob­lemet, rik­tigt bra kameror. I gengäld har vi fått bil­li­ga tele­fon­er — One­Plus 7 Pro som var den förs­ta av de så kallade Pro-tele­fon­er­na gick lös på 7 800 kro­nor. Föregån­garen One­Plus 6T salufördes för 5 795 kro­nor.

De pris­er­na är vär­da att ta med sig nu när vi kol­lar på One­Plus 8 Pro som då fått allt det vi sak­nat. Ip68 är så hög klass­ning som det kan bli både för damm (6) och vat­ten (8). Induk­tion­sladdnin­gen klarar att ta emot hela 30 watt med One­Plus egna spe­cial­lad­dare och kameror­na lev­er­erar så när som att nat­tläget fort­farande kan job­bas lite på. När det kom­mer till vid­vinkel­läget är det en av de bäs­ta kamor­na på mark­naden, mest för att vid­vinkel tidi­gare behand­lats som ett slad­der­barn av alla tillverkare. Den klarar 3x zoom men då blir det ock­så bra.

Så visst är det ett flag­gskepp, men är den bil­li­gare än alla andra? Jäm­fört med exem­pelvis Sam­sung och Apple så är svaret ett run­gande ja men över­raskande nog är den ock­så bil­li­gare än nyss pre­sen­ter­ade Xiao­mi Mi 10 Pro som dessu­tom är något lägre specad.

One­Plus 8 Pro kostar från 9900 kro­nor och vill du ha svart eller blå måste du väl­ja den högre specade vari­anten som kostar 10 990 kro­nor. Då får du även 12 GB ram­minne och 256 GB utrymme i stäl­let för 8 GB respek­tive 128 GB.

Skärm och storlek

Stor­leksmäs­sigt lig­ger den på hela 6,78 tum (1440 x 3168 pixlar) och det är lite i det störs­ta lagret, där tror vi lille­bror One­Plus 8 utan epitetet Pro med sina 6.55 tum är en mer attrak­tiv stor­lek. Skär­men har dock en silkeslen känsla, det går så snabbt att scrol­la igenom och öpp­na appar att det ibland känns som att den lig­ger steget före. Det är den­na effek­ten som upp­står när en skärm stöd­jer 120hz. Låt det skri­vas in i de män­skli­ga rät­tigheter­na att alla tele­fon­er får det­ta från och med nu.

Vidare är One­Plus-tele­fon­er generellt sätt anin­gen för tun­na för under­teck­nad men å andra sidan är den som gjuten för han­den med ett fodral och det kanske är dags att bör­ja använ­da det nu.

Sammanfattning

Trots att myck­et är löst så finns det naturligtvis sak­er vi sak­nar, så är det alltid, men som sam­man­taget kom­pro­miss gillar vi den skarpt. Kom­mer man från One­Plus-hål­let kan run­da 10 000 kro­nor vara magstarkt men jäm­fört med konkurenter­na så lyckas man fort­farande ge mest hård­vara för pen­gar­na även om det i slutän­dan kanske inte spelar så stor roll om något kostar 10 eller 11 000 kro­nor i de här sam­man­hangen.

PLUS

 • Snabb, oj så snabb!
 • Myck­et rent Android-sys­tem.
 • Äntli­gen induk­tion­sladdning (och bra kameror!)

MINUS

 • Sak­nar Esim.
 • Sak­nar ett min­dre fysiskt alter­na­tiv som inte sak­nar det som One­Plus 8 gör.
 • Lite för enhetli­ga färg­er med bara blått eller grönt utöver svart.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5.
 • Funk­tion 4/5.
 • Design: 4/5.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5.
 • Instal­la­tion 5/5.
 • Generellt total­be­tyg 4/5

Teknikveckan rekommenderar

DETALJER

 • Minne: 8 eller 12 GB ram
 • Utrymme: 128 eller 256 GB (UFS 3.0)
 • Proces­sor: Snap­drag­on 865+
 • Skärm: 6,78 tum AMOLED, 120hz, HDR10+
 • Bat­teri: 4510 mAh
 • Laddning: Trådlös och trå­dad laddning på 30W (30W trådlös lad­dare ingår ej)
 • Säk­er­het: Väl­fungerande fin­ger­avtryck­släsare i skär­men.
 • Kameror: 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, omni­di­rec­tion­al PDAF, Laser AF, OIS
  8 MP, f/2.4, (tele­pho­to), 1/1.0µm, PDAF, OIS, 3x opti­cal zoom
  48 MP, f/2.2, 13mm (ultra­w­ide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF
  5 MP, f/2.4, (depth)
 • Framkam­era: 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3″, 1.0µm (Video [email protected], gyro-EIS)
 • Ljud: Stereo
 • Wlan: Upp till Wifi 6
 • Blue­tooth: 5.1, A2DP, LE, aptX HD.
 • Video: [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS
 • Färg­er: Svart, Blå och grön
 • IP-klass: IP68
 • Pris vid pub­licer­ing: 9 990 kr för 8 GB / 128 GB och 10 990 kro­nor  för 12 GB /256 GB hos Web­hallen.

Kommentarer