Ljud & Bild

Vifa Copenhagen 2.0: NSFW

Det är i Köpenhamn det händer

Vifa är det dan­s­ka design­hög­ta­lar­mär­ket som tog oss med visuell storm i och med Vifa City och även om vi inte är rik­tigt lika exal­ter­ade över desig­nen på Copen­hagen 2.0, trots dess sol­i­da met­al­lkropp, så spelar det knappt någon roll med tanke på hur den låter.

För hujedamig vad den låter! Vi sat­te den bred­vid vårt 2.1 sys­tem med en sub som bara den är större än Copen­hagen 2 och bör­jade spela vår ung­domsmusik. Det tog inte mån­ga minut­er innan vi glömde var ljudet kom i från. Det krävs någon form av verk­lighetsskifte i hjärn­balken för att ta till sig fak­tum.

Tit­tar vi sedan på priset förk­larar det delvis det hela — runt 7000 kro­nor men sam­tidigt hade vi var­it bered­da att ge mer för ett sådant här ljud.

Vifa Copenhagen 2.0

Men världen är ingen utopi och när det kom­mer till övri­ga delar är vi inte rik­tigt lika exal­ter­ade. Vi fick till exem­pel läsa man­ualen för att lära oss att parkop­pla hög­ta­laren med en ny enhet. Man­ualen!! Det beror på att det finns så mån­ga funk­tion­er som delar på oli­ka knap­par att det blir en smu­la rörigt innan vi får till en överblick.

Det är näm­li­gen en mul­ti­room-hög­ta­lare som går att kop­pla ihop med andra Vifa-hög­ta­lare samt styras med appen Vifa Home. Den har Blue­tooth, Wifi, Air­Play och DLNA. Optisk och ana­log 3,5 mm, den kan till och med anslu­tas till en USB-disk. Slut­li­gen stöd­jer den aptX för att skic­ka ljud okom­primer­at över BT för de mobil­er som ock­så har det.

Vifa Copenhagen 2.0

Om de extra finesser­na så som Mul­ti-room bara är i vägen eller om det är kär­lek beror helt och hål­let om ekonomin medger ett hus fullt av sådana här eller om Vifa Copen­hagen 2.0 är den hög­ta­laren som spräck­te bud­geten men som är med dig i 15 år. Oavsett lär du kän­na dig väldigt nöjd, i alla fall efter du bläd­drat igenom infor­ma­tio­nen om hur den funger­ar.

Sammanfattning och betyg

I det när­maste per­fekt ljud enligt devisen man får vad man beta­lar för. Det väger upp det mes­ta av det fak­tum att det är något högre inlärn­ingskur­va än en helt van­lig BT-hög­ta­lare.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 10/10.
 • Funk­tion 8/10.
 • Design: 8/10.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 9/10.
 • Instal­la­tion 7/10.

Total­be­tyg 8/10

Plus

 • Makalöst ljud, bas och diskant job­bar ihop så livet blir en har­moni.
 • Sol­id met­al.
 • Mån­ga anslut­ningsmöj­ligheter

Minus

 • Hand­taget är lite för vasst, både form och funk­tion­s­mäs­sigt
 • Den tra­di­tionel­la hål­la-inne-knap­pen-för-att-para-ihop-blue­tooth gäller inte här.
 • Fasans­fullt dyrt om vi skall ha det som mul­ti­room-sys­tem.

Detaljer

 • Anslut­ning: Wi-fi (B/G/N, 2,4GHz), BT, Dig­i­tal och ana­log 3,5 mm.
 • Lad­das: Appa­ratk­a­bel — inbyg­gt bat­teri.
 • Dri­vare: Diskan­ter: 2x28 mm, Mel­lan­reg­is­ter: 2x50 mm, bas: 2 X 80 mm. Frekvens: 50hz — 20khz @ +/- 3 dB
 • Övrigt: Mul­ti­room-stöd.
 • Med­föl­jer i kar­ton­gen: Hög­ta­lare, appa­ratk­a­bel, 3,5 mm-kabel och en väs­ka.
 • Färg­er, offi­ciel­la namn: Peb­ble Grey, Sand Yel­low, Ocean Blue, Pine Green, Moun­tain Blue. Slate Black
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer