Spel

Xbox Series X får svenskt pris och lanseringsdatum

Redan den 10 novem­ber kom­mer Xbox Series X att lanseras i Sverige och priset blir en bit under 6000 kronor.

För 5695 kro­nor kan Microsoft nya mon­sterkon­sol bli våran och det den 10 novem­ber men du som inte vill pyn­ta upp alla dina sparpen­gar på ett bräde kom­mer även en prenumerationsmodell.

Via Elgi­gan­ten kom­mer Xbox All Access där vi kan prenu­mer­era både på hård­varan och deras Game Pass Ulti­mate som ger oss en rad nya och gam­la spel utan extra kost­nad. De sven­s­ka pris­er­na är inte klara här men räk­na med runt 400 kro­nor månaden baser­at på att det kostar 35 dol­lar i månaden i USA.

Även Xbox Series S som är den min­dre kusi­nen från lan­det, men ändå mer kraft­full än gam­la Xbox One, kom­mer ock­så gå att prenu­mera på och där är det amerikan­s­ka priset 25 dol­lar, vi gis­sar allt­så på runt 300 kro­nor per månaden här. Köpepris för den är 3 595 kronor.

I videon nedan som vi spelade in när Xbox Series X först pre­sen­ter­ades för världen diskuter­ar vi vad den skulle kom­ma att kos­ta baser­at på dess hård­vara och vår giss­ning lan­dade på runt 7000 kronor.

Via FZ.

Kommentarer