Smarta Hem

Yale Doorman integreras i Google Home och övriga ekosystem

Med Yale Access Module

Snart kom­mer alla med en Yale Door­man kun­na kop­pla upp den mot nätet och styra den med till­hörande app. Men ock­så inte­gr­era den i Google Home, Alexa och även Apple Home­K­it.

Det hela sker genom mod­ulen Yale Access Mod­ule som du köper till och stop­par in i din exis­terande Yale Door­man. För att kom­ma åt den från nätet behövs sedan en liten bryg­ga som i sin tur het­er Yale Con­nect Bridge.

Med appen kan vi öpp­na och låsa på dis­tans, dela ut tem­porära koder och även släp­pa in bud. Yale har flera pro­jekt där anslu­ta före­tag kan lev­er­era varor ända in i fry­sen och där vi kan se vad som hän­der där hem­ma via en kropp­skam­era.

Exakt datum för lanser­ing nämns inte i pressmed­del­lan­det men  vi tip­par på någon­stans runt årsskiftet.

[highlight]Annons: Köp Yale Door­man hos Proshop.[/highlight]

Kommentarer