Apple

ZAGG släpper skal för iPhone 12 med MagSafe

SNAP!

Det är det ZAGG-ägda Gear4 som nu lanser­ar mobil­skal som är kom­pat­i­bla med MagSafe — full laddningsstyr­ka och mag­netisk Snap-funk­tion utlovas.

Skalen har hög stöt­säk­er­het och ska hål­la din mobil hel och fin. Sam­ma mate­r­i­al som finns i en upp­sjö av deras pro­duk­ter idag och är tagen från mil­itären, D3O. Som tål att tryckas ihop och få märken men sedan läk­er ihop igen. Skalen ska ock­så sky­d­da dina hän­der från bak­terier. Skalen är opti­mer­ade för att fungera till­sam­mans med Apples MagSafe och har den välkän­da mån­land­nin­gen inte­gr­erad och ska släp­pa igenom 15W samt ge sam­ma styr­ka i magneten.

Serien innehåller två ver­sion­er där en är genom­skin­lig och den andra svart och kom­mer till alla stor­lekar av iPhone 12.

Crys­tal Palace Snap och Rio Snap är till­gäng­li­ga på ZAG­Gs hem­si­da och har en pris­lapp på 449 kronor.

Via: ZAGG.

 

 

Kommentarer