Recensioner

ALOGIC Ultra USB‑C Dock NANO MINI passar bättre till plattan än datorn

iPad Pro alltå

Alog­ic Ultra USB‑C Dock  Nano Mini fixar skärm, USB och ljudut­gång till din iPad Pro om så önskas.

I serien där vi tidi­gare kol­lat på Alog­ic Ultra USB‑C Dock Plus och Alog­ic USB‑C Mac­Book Dock Nano är det nu likt bockar­na bruse nu dags för min­stin­gen — Alog­ic Ultra USB‑C Dock Nano Mini.

ALOGIC Ultra USB-C Dock NANO MINI - HDMI, USB, Audio och 60W PD

Även om den funger­ar att kop­pla till en Mac­Book Pro eller vilken dator som helst så är nog huvudsyftet ändå iPad Pro. Med Alog­ic Ultra USB‑C Dock Nano.. esch jag ger upp på nam­net, så får kan du anslu­ta din iPad Pro till en skärm sam­tidigt som du kop­plar in en extern hård­disk via USB 3 sam­tidigt som du lad­dar den med dess ful­la hastighet på 35 watt. Skulle du anslu­ta den till enhet som klarar ännu mer ström kom­mer adap­torn skic­ka igenom upp till 60 watt. Slut­li­gen ger den en 3.5mm ljudut­gång.

ALOGIC Ultra USB-C Dock NANO MINI - HDMI, USB, Audio och 60W PD

Den här typen av adap­trar är dock inte vår favorit, USB-C-kon­tak­ten var aldrig gjord för att hål­la en adapter på plats på det sät­tet, då är det bät­tre med en kabelförsedd vari­ant eller en med två USB-C-kon­tak­ter, pre­cis som sina större syskon. På datorn åker den ut lite för lätt och när det kom­mer till iPaden finns det andra vari­anter som sit­ter fast mer sta­bilt, som det är nu kan det till och med vara lätt att bry­ta av kon­tak­ten om vi är slarvi­ga och slänger ner iPaden i väskan med adaptern på.

Sammanfattning

Ser bät­tre ut än de fles­ta konkur­renter och priset på runt 700 kr dock helt rätt och bil­li­gare än de fles­ta för sam­ma funk­tion men det är inte den opti­mala kon­struk­tio­nen. En vari­ant med dub­bla USB-C-kon­tak­ter och en kortläsare för mini SD-kort hade dock var­it per­fekt.

Betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 2/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 2/5
 • Instal­la­tion 3/5
 • Total­be­tyg 3/5

Plus

 • Sober design.
 • Hög kval­itét­skänsla.
 • 60 watt genom­strömn­ing i ett litet for­mat

Minus

 • Sit­ter inte alltid så bra.
 • Sak­nar (mini) SD-kort-läsare.

Specifikationer

 • Dataöver­föring: USB 3.0 dataöver­föring med upp till 5Gbps
 • Utgång: HDMI x 1, USB‑C (Pow­er Deliv­ery (60W) and Audio ) x 1, USB‑A (USB‑3.0) x 1
 • Ingång: USB‑C
 • HDMI-upplös­ning: Upp till 4K (3840x2160) @30HZ
 • Pris: Ca 700 kr.

Recen­sion­sex från Lifestyle­Store.

Kommentarer