Apple

Apple meddelar officiellt förändringarna för iOS, Safari och App Store i EU

Apple betonar säkerhetsrisker för användare

Apple har meddelat att de kommer att göra ändringar i iOS, Safari och App Store för att följa EU:s nya lag om digitala marknader som träder i kraft i mars.

Ändringarna innebär bland annat att användare kan välja standardappar för webbläsare, kontaktlösa betalningar och appbutiker. Utvecklare får också nya möjligheter att distribuera och ta betalt för sina appar utanför App Store.

Apple meddelar också att de inför nya skyddsåtgärder för att minska de integritets- och säkerhetsrisker som detta medför. Men Apple varnar så klart för att många risker kvarstår när iOS öppnas upp på det här sättet för utvecklare. Apple släpper även en smidig kalkylator för de utvecklare som vill räkna ut vad det kommer att kosta dem att släppa appar både genom App Store och en tredjepartsbutik.

Apples pressmeddelande

Sammanfattning:

  • Apple gör ändringar i iOS, Safari och App Store för att följa EU:s nya lag om digitala marknader (DMA).
  • Användare får välja standardappar för webbläsare, kontaktlösa betalningar och appbutiker.
  • Utvecklare får nya möjligheter att distribuera och ta betalt för sina appar utanför App Store.
  • Apple inför nya skyddsåtgärder för att minska de integritets- och säkerhetsrisker som DMA medför, till exempel attestering för iOS-appar, godkännande för marknadsplatsutvecklare och upplysningar om alternativa betalningar.
  • Apple varnar för att många risker kvarstår, till exempel skadeprogram, bedrägerier, otillåtet och skadligt innehåll samt andra integritets- och säkerhetshot.
  • Apple presenterar fler än 600 nya API:er, utökad appanalys och funktionalitet för alternativa webbläsarmotorer.
  • Apple erbjuder också nya alternativ för streaming av spel och mer än 50 nya datarapporter om engagemang, handel, appanvändning och mer.
  • Ändringarna gäller endast för utvecklares appar inom EU, där iOS, Safari och App Store har utsetts till “centrala plattformstjänster” under DMA.
  • Ändringarna blir tillgängliga för användare i de 27 EU-länderna från och med mars 2024.
  • Apple kommer att släppa mer information för att hjälpa EU-användare att förstå och navigera i de nya ändringarna och riskerna.

Läs mer: 

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!