Nyheter

Det regnar pengar över storbolagen trots krisen

Amazon, Google, Facebook och Apple

Flera stor­bo­lag visat reko­r­dresul­tat trots den rådande krisen.

Det är inte bara Apple som vis­ar reko­r­dresul­tat under april till juli månad i år. Kvar­tal­srap­porter från Ama­zon, Google, Face­book vis­ar ock­så att deras akti­er har rusat på börsen.

Den amerikan­s­ka börsen har var­it i kris, men de sto­ra verkar kom­ma ur krisen starkare än någon­sin. Techjät­tar­na vis­ar en stark tillväxt, “Rap­porter­na i sig är näs­tan ogrepp­bart bra” säger sparekonomen Joakim Bor­no­ld på Söder­berg & Part­ners.

“De här bola­gen har gått från att vara rik­ti­ga börsstjärnor till att bli sto­ra svar­ta hål som slukar allt i deras närhet. Det är unikt”,  fort­sät­ter Joakim.

Vi har sett en kraftig ökn­ing av online­han­del här är i Sverige, Covid-19 har såk­lart gett sam­ma resul­tat världen över när fler stan­nar hem­ma. Ama­zon dub­blade sin vinst jäm­fört med sam­ma kvar­tal för­ra året, Face­book och Google har ock­så fått ökad trafik och Apple har gyn­nats av att fler job­bar hemifrån.

Så vad stor­bo­la­gen trodde skulle leda till en enorm kris har visat sig gyn­na de all­ra störs­ta.

Via: Break­it.

 

Kommentarer