Podcast

Teknikveckan Podcast: Den sista striden?

Episkt äpplekrig!

Nu har den slut­gilti­ga stri­den mel­lan Apple och Epic drag­it igång.

Vi får ock­så höra mer om vad Face­book tyck­er om att inte få för­föl­ja sina använ­dare och ska Apple ge vika för en vikbar tele­fon? Det har dessu­tom dykt upp en ny USB-hub från Aqara och Sony Playsta­tion slår sina påsar ihop med videochatbolag.

DAGENS ÄMNEN I TEXT

SÅ LYSSNAR DU

Vi vill sän­da ett stort TACK till alla våra Patre­ons! Tack för att ni möjlig­gör vårt arbete!
Med Teknikveck­an+ får du en reklam­fri upplevelse samt ta del av de län­gre hel­gavs­nit­ten som gäs­tas av per­son­er vi ser upp till i teknikvärlden och under­vis­ar oss i deras speci­fi­ka område.

Teknikveck­an hit­tar du på AcastSpo­ti­fyApple Pod­cast­erGoogle Pod­cast med flera ställen.

FÖLJ OSS

Du kan ock­så föl­ja oss på sociala plattformar:

Stort tack!

Med vän­li­ga hälsningar
Peter, Thor och såk­lart, ljudtekniker Den­nis Klarin.

Kommentarer