Nyheter

PostNord står för leveranserna från Amazon.se

Stabilt

Post­nord kom­mer skö­ta sto­ra delar av lever­anser­na från Ama­zon när de etabler­ar sig här i Sverige.

Hos mån­ga finns det en bild av att Ama­zon skall kom­ma och reda upp det ofog av frak­ter man upplever finns i Sverige. Ironin då att det blir Post­Nord som kom­mer ta hand om det även i fortsättningen.

Post­Nord är det före­tag som generellt får ta mest kri­tik för hur de sköter sin verk­samhet. Verk­ligheten är dock den att Post­Nord har en lever­anssäk­er­het på runt 95% och det är medräk­nat alla per­son­er som inte kan sät­ta på frak­ts­ed­lar rätt.

Post­Nord har allt­så redan idag ett avtal med Ama­zon som slöts 2018 och gäller i ett år till — det avtal regler­ar både dagens inkom­mande lever­anser från utlandet och de som kom­mer skickas från det nya sven­s­ka lagret. Ett lager som vi antar kom­mer lig­ga i Eskilstuna.

Poddcast om Amazons etablering

Lyssna även på vår pod­din­ter­vju med logis­tik­ex­perten Fredrik Sved­berg om hans tankar om Amazon.

Teknikin­ter­vjun: Vill vi verk­li­gen ha Ama­zon i Sverige?

Kommentarer